ข้อมูลรายบุคคล

ชื่อ : นายประทีป แสงงาม
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
เพศ : ชาย

ประวัติส่วนตัว

  

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :  นายประทีป  แสงงาม

ชื่อ-สกุล(en) :  PRATEEP  SANGNGAM

ว.ด.ป.เกิด :  22/01/2505

เพศ :  ชาย

โทรศัพท์ :  0903678221

อีเมล์ :  prathip.2560.22@gmail.com

ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการครู

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ/ระดับ :  ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง :  4031

ว.ด.ป.บรรจุ :  15/06/2525

สังกัด :  สพป.นครพนม เขต 1

โรงเรียน :  บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 

 

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด  :  ปกศ.สูงหรือเทียบเท่า

วิชาเอก  :  ปกศ.สูง  วุฒิครูอื่นๆ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
000885
วันนี้ :
000000
ทั้งหมด :
000349

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto