ข้อมูลรายบุคคล

ชื่อ : นายสุระชัย ยศทะราช
ตำแหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
เพศ : ชาย

ประวัติส่วนตัว

  

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :  นายสุระชัย  ยศทะราช

ชื่อ-สกุล(en) :  Surachai  Yottarart

ว.ด.ป.เกิด :  12/01/2534

เพศ :  ชาย

โทรศัพท์ :  0643649668

อีเมล์ :  surachai.yottara@gmail.com

ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)

ตำแหน่ง :  ครูอัตราจ้าง (วิทย์-คณิต)

วิทยฐานะ/ระดับ :  -

เลขที่ตำแหน่ง :  -

ว.ด.ป.บรรจุ :  01/09/2558

สังกัด :  สพป.นครพนม เขต 1

โรงเรียน :  บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 

 

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด  :  ปริญญาตรี

วิชาเอก  :  ค.บ.  วิทยาศาสตร์

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
001925
วันนี้ :
000000
ทั้งหมด :
000759

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto