ติดต่อเรา
แผนที่โรงเรียน

บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่าเสรีวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่โรงเรียน

40 หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม  อำเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48170
เบอร์โทร : 089-2747372
เฟสบุ๊ค : -
เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th 
ไลน์ : -


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
000885
วันนี้ :
000000
ทั้งหมด :
000349

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto