ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา ปีการศึกษา 2565

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
15
11
26
2
ป.3
6
8
14
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
63
50
113
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
62
145
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
006556
วันนี้ :
000001
ทั้งหมด :
002050

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto