ผลงานครูทั้งหมด
...

น้ำพริกภาคกลาง

...

กิจกรรม PBL ชั้น ป.6 "หน่วยเส้น"

...

น้ำพริกภาคอีสาน

...

สบู่รังไหม

...

กิจกรรมการทำเตาชีวมวล ปิ้งย่างของชั...

...

รูปกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto