ผลงานครูทั้งหมด

ผลงานครู : นางสาวจันทรา จันทร์สมบูรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกัน DIY เสื้อที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมาเป็นถุงผ้าลดโลกร้อนแทนการใช้ถุงพลาสติก

ภาพผลงานครู

ความคิดเห็น

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto