...

ประกาศจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ..

: 4 ม.ค. 2564 11:24

...

คำสั่งจังหวัดนครพนม...

อ่านต่อ..

: 4 ม.ค. 2564 09:52

...

วันที่ 13 มกราคม 2564 คณะครูโรงเรีย...

อ่านต่อ..

...

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้า...

อ่านต่อ..

...

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 การแข่งขันกีฬ...

อ่านต่อ..

...

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 นายศักด...

อ่านต่อ..

...

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

อ่านต่อ..


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
000367
วันนี้ :
000002
ทั้งหมด :
000087

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto