...

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรี...

อ่านต่อ..
...

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรี...

อ่านต่อ..
...

🏠 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปร...

อ่านต่อ..
...

โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรี...

อ่านต่อ..
...

การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Probl...

อ่านต่อ..
...

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงพยาบ...

อ่านต่อ..
...

วันที่ 31 พ.ค. 2565 ศน.วัชรา จ...

อ่านต่อ..
...

นางสาวจิตรลดา สุขสละ ครูปฐมวัย...

อ่านต่อ..
...

วันที่ 27 พ.ค. 2565 องค์การบริ...

อ่านต่อ..
...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการ...

อ่านต่อ..
...

วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ...

อ่านต่อ..
...

กิจกรรม Christmas Day & Valent...

อ่านต่อ..


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
001421
วันนี้ :
000005
ทั้งหมด :
000576

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto