เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านดอนกกโพธิ์ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนคร
9
บ้านค่ายเสรีวิทยา ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
006556
วันนี้ :
000001
ทั้งหมด :
002050

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto