ข้าราชการครู
...

นางมานิดา คำจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว

...

นางสาวศิรดา นาคเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว

...

นางเพ็ญศรี บัวสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว

...

นางสาววราภรณ์ เศษฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว

...

นางสาวนิภารัตน์ ผาสุข
ครู

ข้อมูลส่วนตัว

...

นางสาวจันทรา จันทร์สมบูรณ์
ครู

ข้อมูลส่วนตัว

...

นางสาวนัฐมล พิมพ์น้อม
ครู

ข้อมูลส่วนตัว

...

นางสาวจิตรลดา สุขสละ
ครู

ข้อมูลส่วนตัว

...

นางภัทราพร สุวรรณมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
006558
วันนี้ :
000003
ทั้งหมด :
002051

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto