ข้อมูลรายบุคคล

ชื่อ : นางสาวจันทรา จันทร์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เพศ : หญิง

ประวัติส่วนตัว

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :  นางสาวจันทรา  จันทร์สมบูรณ์

ชื่อ-สกุล(en) :  Jantra  Jansomboon

ว.ด.ป.เกิด :  24/03/2540

เพศ :  หญิง

โทรศัพท์ :  098-6501904

อีเมล์ :  ploykancha123@gmail.com

ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการครู

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ :  -

เลขที่ตำแหน่ง :  -

ว.ด.ป.บรรจุ :  01/10/2563

สังกัด :  สพป.นครพนม เขต 1

โรงเรียน :  บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 

 

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด  :  ปริญญาตรี

วิชาเอก  :  กศ.บ.  คณิตศาสตร์

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
001308
วันนี้ :
000000
ทั้งหมด :
000535

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto