ข้อมูลรายบุคคล

ชื่อ : นางสาวนิภารัตน์ ผาสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เพศ : หญิง

ประวัติส่วนตัว

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :  นางสาวนิภารัตน์  ผาสุข

ชื่อ-สกุล(en) :  Niparat  Phasuk

ว.ด.ป.เกิด :  09/12/2538

เพศ :  หญิง

โทรศัพท์ :  092-9877262

อีเมล์ :  niparat947@gmail.com

ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการครู

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ :  -

เลขที่ตำแหน่ง :  4335

ว.ด.ป.บรรจุ :  04/10/2562

สังกัด :  สพป.นครพนม เขต 1

โรงเรียน :  บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 

 

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด  :  ปริญญาตรี

วิชาเอก  :  ค.บ.  ปฐมวัย

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
000885
วันนี้ :
000000
ทั้งหมด :
000349

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto