ข้อมูลรายบุคคล

ชื่อ : นางสาวศิรดา นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
เพศ : หญิง

ประวัติส่วนตัว

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :  นางสาวศิรดา  นาคเสน

ชื่อ-สกุล(en) :  sirada  nakasen

ว.ด.ป.เกิด :  20/04/2513

เพศ :  หญิง

โทรศัพท์ :  0895751123

อีเมล์ :  sirada.naksan@gmail.com

ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการครู

ตำแหน่ง :  ครู

วิทยฐานะ/ระดับ :  ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง :  4556

ว.ด.ป.บรรจุ :  12/01/2538

สังกัด :  สพป.นครพนม เขต 1

โรงเรียน :  บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 

 

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด  :  ปริญญาโท

วิชาเอก  :  ค.ม.  บริหารการศึกษา

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
001308
วันนี้ :
000000
ทั้งหมด :
000535

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto