ผลงานครูทั้งหมด
...

PBL ชั้น ป.1 Quarter4 เรื่อง เบน 10...

...

เฮลิปคอปเตอร์จากไม้ไอติม

...

ใบงานภาษาไทยป.1(ช่วงโควิด-19)

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto