ผลงานครูทั้งหมด

ผลงานครู : นางสาววราภรณ์ เศษฤทธิ์

พี่ๆป.4 สร้างการ์ตูน animatoin โดยเขียนเรื่องราวและกำหนดฉากต่างๆ ใส่เสียง เรียนการสร้างงานจากการทำ animation ง่ายๆ

ภาพผลงานครู

ความคิดเห็น

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto