ผลงานครูทั้งหมด

ผลงานครู : นางสาวจันทรา จันทร์สมบูรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกัน Recycle ขวดน้ำพลาสติก นำมาทำเป็นกระปุกออมสินหมูน้อย

ภาพผลงานครู

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

Delirium associated EEG abnormalities included occipital slowing, peak power and alpha decrease, delta and theta power increase and slow wave ratio increase during active delirious states difference viagra levitra

ความคิดเห็นที่ 2

ความคิดเห็นที่ 3

ความคิดเห็นที่ 4

ความคิดเห็นที่ 5

ความคิดเห็นที่ 6

ความคิดเห็นที่ 7

ความคิดเห็นที่ 8

ความคิดเห็นที่ 9

ความคิดเห็นที่ 10

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto