วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ขจร อัตติยะ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี

ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
000885
วันนี้ :
000000
ทั้งหมด :
000349

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto