วันที่ 4 ธันวาคม 2563 การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดอนกกโพธิ์-ค่ายเสรีเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน



จำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
000886
วันนี้ :
000001
ทั้งหมด :
000350

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto