แนวทางการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

แนวทางการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝน และพบการระบาดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายพื้นที่


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
002470
วันนี้ :
000001
ทั้งหมด :
001073

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto