ข้อมูลรายบุคคล

ชื่อ : นางมนัสวี ผูกมิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
เพศ : หญิง

ประวัติส่วนตัว


   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นางมนัสวี  ผูกมิตร
ชื่อ-สกุล (en) :Manatsawee  Pookmit
ว.ด.ป.เกิด :18/02/2528
เพศ :หญิง
โทรศัพท์ :0962837203  
อีเมล์ :promaruk.wee@gmail.com

ประเภทบุคลากร :ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง :จ2103181
ว.ด.ป.บรรจุ :15/12/2554  
สังกัด :สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียน :บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
วิชาเอก :บธ.บ. คอมพิวเตอร์  


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
006556
วันนี้ :
000001
ทั้งหมด :
002050

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto