ข้อมูลรายบุคคล

ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ แก้วมณีชัย
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เพศ : หญิง

ประวัติส่วนตัว

   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล :นางสาวจารุวรรณ   แก้วมณีชัย
ชื่อ-สกุล (en) :jaruwan  kaewmaneechai
ว.ด.ป.เกิด :30/12/2529
เลข ปชช. :1480600034822 
เพศ :หญิง
โทรศัพท์ :0801869279  
อีเมล์ :่jaruwan_7178@hotmail.com

ประเภทบุคลากร :ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง :ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง :0  
ว.ด.ป.บรรจุ :1 ธันวาคม 2552  
สังกัด :สพป.นครพนม เขต 1
โรงเรียน :บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
วิชาเอก :วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  


ผู้อำนวยการโรงเรียน
...

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
กี่ครั้ง :
001925
วันนี้ :
000000
ทั้งหมด :
000759

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน

หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี  ตำบลนางาม       

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์  48170

เบอร์โทร : 089-2747372

เว็บไซต์ : www.donkokpho.ac.th

Create by Rawat Seenamngern @2020 || Using Laravel || Line : biggoto